´cause if it didn't make you realize, it passed you by

 
 
Den beende blicken. Då jag rusar genom mig själv i hettande svallningar. Då jag snider mina fingrar runt din handled. Då jag låter mina tuschpennor bilda kryptiska mönster längs din hud. Samtidigt som du ler och och vi passerar träd efter träd. Där löven går ihop likt ballonger i kronan. Då vår fart får allting annat att kännas så klart men samtidigt så aggressivt. Då. Då ger jag dig min ångerfyllda blick.
 
Förlåt.
 
 

you're in total consensus

 
 
 
Total consensus. Dropping your statical facial expression. Dropping the society from your hands. Just like the cubes from the icecontainer. You're looking at it in slowmotion. When the water in the jug spatters up like waves pulsating against the shore.
 
Dropping your statical facial expression but breathing in the oxygen from the breeze. What are you if you aren't a part of the society. The society you just dropped. Resisted.
 
Total consensus. You're in total consensus.
 

RSS 2.0